ADHD? Co to takiego? W czym może pomóc psychiatra dziecięcy?

Psychiatria dziecięca zajmuje się licznymi zaburzeniami psychicznymi. Każde dziecko będzie kiedyś dorosłym i należy wiedziec jak psychiatra dziecięcy może pomóc.

ADHD jest to zaburzenie psychiczne o różnorodnym obrazie, w którym stwierdza się nadruchliwość, impulsywność oraz zaburzenia uwagi niewspółmierne do wieku i poziomu rozwoju dziecka. Psychiatria dziecięca zajmuje się tym zagadnieniem już od wielu lat. Dobry psychiatra dziecięcy potrafi odróżnić ADHD od wielu innych zaburzeń, które mogą objawiać się nadruchliwością.

Statystyki dotyczące rozpowszechnienia ADHD różnią się zależnie od przyjętych kryteriów. W USA i krajach objętych klasyfikacją DSM rozpowszechnienie ADHD jest wyższe niż w Europie i krajach stosujących klasyfikację ICD. Rozpowszechnienie ADHD w Europie oszacowano na 5-7% dzieci i młodzieży. Występuje ono częściej u chłopców niż u dziewcząt. Według niektórych danych nawet dwudziestokrotnie częściej. Nasilenie objawów nie jest stałe. W nowych sytuacjach, jak np. wizyta u psychiatry, może ulegać zmniejszeniu, a objawy najczęściej nasilają się w sytuacjach wymagających w zmożonego wysiłku umysłowego. Dzieci z ADHD mają ponadto większe niż ich rówieśnicy problemy z przestrzeganiem i rozumieniem norm społecznych, problemy z rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji. Rodzi to wiele problemów w życiu codziennym. Dlatego niezmiernie ważnym elementem diagnozy jest potwierdzenie istnienia objawów w kilku środowiskach. Tym zajmie się psychiatra dziecięcy.

Psychiatria dziecięca przynosi odpowiedzi jedynie na niektóre pytania. Uważa się, że ADHD dziedziczy się wielogenowo z umiarkowanym wpływem czynników zewnętrznych na wystąpienie tego zaburzenia u dziecka. Uważa się, że czynniki środowiskowe wpływają na wystąpienie ADHD jedynie w około 25%. Udowodniono ponadto istnienie zburzeń w wydzielaniu mózgowym neurotransmiterów: noradrenaliny i dopaminy u dzieci z tym zaburzeniem.


Zrozumienie biologicznego podłoża ADHD jest pierwszym krokiem do zaprzestania obwiniania siebie i swojego dziecka za zachowani problemowe. Nie zwalnia to jednak z wymagania przestrzegania zasad! Wręcz odwrotnie... Psychiatra dziecięcy pomoże Twojej rodzinie uporać się z zachowaniami problemowymi!

Zobacz na facebooku

Google+