ADHD - psychiatra dziecięcy w Łodzi pomoże w nadpobudliwości dziecka!

ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej lub zespół hiperkinetyczny to częsty problem, z którym psychiatra dziecięcy ma kontakt. Obecnie coraz częściej uważa się, że jest to wariant rozwoju a nie choroba. Pomimo tego psychiatria dziecięca definiuje ADHD jako zaburzenie psychiczne i psychiatra dziecięcy jest właściwą osobą do jego leczenia. Nadruchliwość dziecka, impulsywność i problemy z koncentracją uwagi nie muszą jednak wynikać z ADHD. Dlatego warto aby twoim lekarzem był psychiatra dziecięcy. Często spotykam się z sytuacją, gdzie dziecko z ADHD leczone jest przez neurologa- bo "dziecko ma problemy z nerwami". Problem jest bardziej złożony i wymaga dogłębnej analizy, którą powinien prowadzić psychiatra dziecięcy! Diagnoza i terapia ADHD nie kończy się na stwierdzeniu objawów. Psychiatria dziecięca przygotowuje lekarza do objęcia terapią całej rodziny. Psychiatra dziecięcy udzieli wskazówek jak postępować w trudnych sytuacjach oraz co robić gdy objawy ADHD nasilają się mimo stosowanej terapii. ADHD to problem neuropsychologiczny, który wymaga poświęcenia czasu dziecku i jego rodzinie. Jako psychiatra dziecięcy w Łodzi często wykluczam diagnozę ADHD u dziecka skierowanego ze szkoły lub przez rodziców! W takiej sytuacji niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie terapeutyczne, aby udzielić rodzicom wskazówek co do dalszego postępowania...