Zaburzenia zachowania? Psychiatra dziecięcy pomoże rozwiązać problem!

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży to powszechny problem, który często wymaga prostych rozwiązań! Zaburzenia zachowania niepowikłane zaburzeniami emocjonalnymi u dziecka można korygować oddziaływaniami terapeutycznymi. Dobry psychiatra dziecięcy pomoże rodzicom w rozwiązaniu problemu! W psychiatrii dziecięcej złotym standardem jest terapia zachowań dziecka!

Wybuchy złości, złośliwość, kłamstwa, obrażanie się, szukanie winnych w otoczeniu, nieuzasadniony opór to tylko niektóre z objawów, które mogą świadczyć o kształtujących się zaburzeniach zachowania! Takie zachowania mogą występować w zaburzeniu opozycyjno-buntowniczym, które są wołaniem o pomoc dziecka, które nie potrafi inaczej wyrazić swoich potrzeb!

U młodzieży dodatkowo występującymi zachowaniami problemowymi są: używanie alkoholu, narkotyków, palenie papierosów, łamanie prawa, wagary, brak motywacji do nauki, cynizm, kolczykowanie ciała, tautuaże itd.

Od czego zacząć?

Zgłoś się do psychiatry dziecięcego! Diagnoza to pierwszy krok... Uzyskasz porady dotyczące postępowania w trudnych sytuacjach. Ustalony zostanie plan terapeutyczny.

Kompleksowe leczenie zaburzeń zachowania wymaga czasu i cierpliwości. Zaburzenia, które kształtowały się latami nie znikną w kilka tygodni! Utrwalone zaburzeni zachowania dziecka, które wpływają destrukcyjnie na całą rodzinę to częsty problem, z którym spotykam się jako psychiatra dziecięcy. Najważniejsza jest konsekwencja metod wychowawczych, a zwłaszcza wyeliminowanie w nich rozbieżności między rodzicami.

Psychiatra dziecięcy pomoże ustalić odpowiednie postępowanie i przywróci spokój w rodzinie...