Diagnoza autyzmu i diagnoza zespołu Aspergera znikają z nowej klasyfikacji WHO! Zmiany w 2018r.!

Diagnoza autyzmu, co z nią będzie?

Diagnoza autyzmu od lat budzi wiele kontrowersji poczynając od nieprzerwanej dyskusji dotyczącej jej związku z diagnozą zespołu Aspergera. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) nowej klasyfikacji chorób i zaburzeń, która ma rozwiązać dotychczasowe spory, a może raczej zakończyć je bez ustalenia jednoznacznego stanowiska. Diagnoza autyzmu dla wielu osób oznaczała, że mamy do czynienia z bardzo źle funkcjonującym dzieckiem, które nie komunikuje się z otoczeniem i jest zupełnie niesamodzielne, co w wielu przypadkach było bardzo błędne. Dodatkowo sztuczny podział na autyzm i zespół Aspergera sugerował zupełną odrębność tych jednostek wliczając w to objawy, pochodzenie i rokowanie. Prawda jest taka, że dobry psychiatra dziecięcy powie, że na temat autyzmu i całego spektrum wiemy bardzo mało. Istnieją pojedyncze badania ujawniające wpływ czynników środowiskowych, zbieżność z występowaniem niektórych genów czy wydarzeń medycznych i niemedycznych, które mogły mieć związek z wystąpieniem autyzmu. Brak jest badań potwierdzających jednoznacznie czynniki ryzyka.

Diagnoza autyzmu- coraz częściej!

Nie wiadomo do końca dlaczego obecnie występowanie autyzmu jest tak powszechne. Na pewno ma to związek z lepszą diagnostyką autyzmu, czyli jego wykrywalnością. Jeszcze kilkanaście lat temu wiele dzieci z objawami ze spektrum autyzmu było diagnozowanych jako upośledzone umysłowo (jedno drugiego nie wyklucza), bez dodatkowej weryfikacji objawów autyzmu. Należy pamiętać, że około 70% dzieci z autyzmem jest jednocześnie upośledzonych umysłowo (najczęściej w stopniu lekkim). Większa wykrywalność ma też związek z propagowaniem wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ewolucją kryteriów autyzmu w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Nowa klasyfikacja chorób ICD-11, którą wprowadza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma zastąpić dotychczasową ICD-10. Nowa klasyfikacja przyniesie pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu i wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu w tym dotyczącą diagnozy Zespołu Aspergera. Ta ostatnia jednostka zniknie zupełnie z nomenklatury medycznej. Nie będzie się jej kodować w nowej klasyfikacji. Psychiatra dziecięcy powinien posługiwać się zawsze najnowszą wersją, ale co stanie się przy tak nagłej zmianie z orzeczeniami o niepełnosprawności?

Diagnoza autyzmu w orzecznictwie.

Co zatem z orzecznictwem, które zawsze prezentuje pewne opóźnienie w stosunku do zmian w służbie zdrowia i medycynie? Skoro w rozporządzeniach dotyczących orzekania o niepełnosprawności, kształceniu specjalnym autyzm i zespół Aspergera jest jedną z niewielu zaburzeń psychicznych, które upoważniają do uzyskania świadczenia, a zatwierdzone druki zaświadczeń lekarskich narzucają wpisanie kodu z ICD-10, to jak mają wyglądać zaświadczenia lekarskie po aktualizacji do ICD-11. Wydaje się, że problem jest błahy, ale każdy kto już raz stanął na komisji wie, że czasem przysłowiowy przecinek w niewłaściwym miejscu może zadecydować o otrzymaniu świadczenia lub nie. W obliczu tego obawy o wpisanie „właściwego” kodu zaburzenia, który zastosuje psychiatra dziecięcy stają się bardziej niż realne. Czy właściwym kodem będzie ten zgodny z najnowszą wiedzą medyczną z ICD-11, czy ten, który komisja uzna za właściwy czyli oczekiwany przez komisję? A który to będzie, nowy czy stary? Psychiatra dziecięcy powinien kierować się dobrem pacjenta, ale trudno to zrobić nie wiedząc jakie będą oczekiwania komisji. Kiedy dojdzie do aktualizacji rozporządzeń? Nikt nie wie…

Diagnoza autyzmu w ICD-11

Jak zatem będzie wyglądać nowa klasyfikacja skoro znika z niej diagnoza autyzmu i diagnoza zespołu Aspergera? Na ich miejsce wprowadzono diagnozę „zaburzenia ze spektrum autyzmu”. Dodatkowo ocenie i kodowaniu podlegać będzie rozwój intelektualny pacjenta i upośledzenie rozwoju funkcjonalnego języka. Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji (w tłumaczeniu własnym- obecnie brak wersji polskiej):

6A02 Zaburzenia ze spektrum autyzmu

6A02.0 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka

6A02.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka

6A02.2 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym

6A02.3 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym

6A02.4 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego

6A02.5 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego

6A02.6 Inne zaburzenia ze spektrum autyzmu

6A02.7 Zaburzenie ze spektrum autyzmu, nieokreślone

 

Jakie konsekwencje będzie miała opisana zmiana. Może mieć kolosalne. Przykładowo dotychczas pacjent z diagnozą autyzmu i upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym miał dwa kody F84.0 i F71, oba z nich upoważniały do uzyskania świadczeń i orzeczenia. Nowy kod dla takiej kombinacji zaburzeń zależnie od rozwoju mowy będzie zupełnie inny (6A02.1, 6A02.3 lub 6A02.5). Oznacza to, że jeśli nie nastąpią zmiany w orzecznictwie, a psychiatra dziecięcy będzie stosował zgodnie z obowiązującymi go regulacjami nową klasyfikację lub choćby jednocześnie starą i nową, to dojdzie do dużego zamieszania, którego ofiarami będzie jak zwykle pacjent i jego rodzina. Oznacza to, że aby zabezpieczyć interes pacjenta to psychiatra dziecięcy będzie musiał stosować niespotykane dotychczas „zabiegi” podczas wystawiania zaświadczenia lekarskiego.

Co zatem zrobić?

Pamiętaj, aby poprosić psychiatrę dziecięcego o wpisanie na zaświadczeniu lekarskim kodów z ICD-10 (starej klasyfikacji) niezależnie od tego czy wpisał już nowe kody. Bądź na bieżąco z przepisami, korzystaj z portali internetowych i informacji z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nowa klasyfikacja nie spowoduje, że autyzm przestanie istnieć lub, że zmieni się profil objawów u dziecka, ale nowa nomenklatura może początkowo przysporzyć sporo zamieszania… Dlatego dobry psychiatra dziecięcy niezależnie od tego czy będzie to diagnoza autyzmu, diagnoza zespołu Aspergera czy diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu ustali odpowiednie postępowanie dla małego Pacjenta.

Wprowadzenie ICD-11 opóźnia się w czasie. Już kilkakrotnie odkładano to w czasie. Ostatnio mówiono o maju 2018, ale dotychczas nic takiego się nie stało. WHO podaje jedynie, że „w 2018 r.”. Należy spodziewać się wprowadzenia nowej klasyfikacji w każdym momencie. Opisane zmiany „pukają już do drzwi”. W MEDICO jesteśmy na nie przygotowani. Dobry psychiatra dziecięcy to klucz do Twojego spokoju. Od lat zajmujemy się diagnozą autyzmu, dlatego jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na nadchodzącą aktualizację klasyfikacji.

Diagnoza autyzmu i diagnoza zespołu Aspergera

Pełna Oferta MEDICO

Umów Wizytę

Polub nas na facebook’u

g+