Nadmierne granie w gry komputerowe - zmora rodzica!

Zaburzenia związane z grami (komputerowymi) to nowe zaburzenie psychiczne, które zostanie wprowadzone do nowej klasyfikacji chorób (ICD-11) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2018r. Jako psychiatra dziecięcy wielokrotnie spotykałem się z tym problemem i niejednokorotnie wspólnie z psychologiem dziecięcym staraliśmy rozwiązać dylemat moralny czy leczyć coś co nie zostało określone jako zaburzenie a tym bardziej choroba! Wprowadzenie takiej diagnozy do ICD-11 rozwiązuje długo trwający spór dotyczący tego zagadnienia, ale nie rozwiewa wątpliwości. Miliony osób na całym świecie spełnią kryteria dla zaburzeń związanych z grami; w bezpośrednim tłumaczeniu zaburzeń grania, a w wolnym tłumaczeniu uzależnienia od gier komputerowych.
Ta ostatnia nazwa wydaje się być najwłaściwsza z powodu podobieństwa kryteriów dla nowego zaburzenia do kryteriów dla innych uzależnień.

Pierwsze kroki do sklasyfikowania nadmiernego używania gier komputerowych psychiatria dziecięca podjęła podczas aktualizacji klasyfikacji DSM-IV do DSM-5 (2013r.). Klasyfikacja ta jest narzędziem klasyfikacyjnym i diagnostycznym Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA). W DSM-5 w/w zaburzenia nie zostały umieszczone w części głównej, ale w dodatku, w którym umieszczane są zaburzenia, których umieszczenie w sekcji głównej wymaga dalszych badań. Oznacza to również, że APA nadal poddaje obserwacji zachowania związane z nadmiernym graniem w gry komputerowe i oficjalnie nadal nie uznaje zaproponowanej diagnozy za zaburzenie psychiczne sensu stricto.
Ponadto zaproponowane przez DSM-5 rozpoznanie dotyczy głównie gier internetowych, nie obejmując wszystkich innych typów gier video. Słusznie jednak wyklucza z tej kategorii internetowy hazard pozostawiając go w grupie uzależnienia od hazardu. Nowa klasyfikacja WHO ma obejmować zarówno gry internetowe jak i offline, ale jednocześnie w znacznej części pokrywać się z DSM-5. Dotychczas nie opublikowano jeszcze nowej klasyfikacji ICD-11, a ma się to stać na początku 2018 r. Jako psychiatra dziecięcy podobnie jak moi koledzy psycholodzy dziecięcy czekamy z niecierpliwością... Psychiatria dziecięca czeka!

dzieciwmuzeumjpg


Tropem WHO!
Zaproponowane przez Światową Organizację Zdrowia kryteria rozpoznania zaburzeń grania w gry obejmują:

Zaburzenia związane z grami charakteryzują się utrwalonym lub powtarzającym się wzorcem zachowań związanych z grami ("gry cyfrowe" lub "gry wideo"), które mogą być dostępne online (tj. Przez Internet) lub offline, objawiające się:

 1. ograniczoną kontrolą nad graniem ( np. początek, częstotliwość, intensywność, czas trwania, zakończenie, kontekst);
 2. zwiększenie priorytetu grania w zakresie, w jakim gra ma pierwszeństwo przed innymi zainteresowaniami życiowymi i aktywnościami codziennego życia.
 3. kontynuacja lub eskalacja grania w pomimo wystąpienia negatywnych konsekwencji. Wzorzec zachowania jest wystarczająco nasilony, aby spowodować poważne upośledzenie w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.


Wzorzec zachowania w grach może być ciągły lub epizodyczny i powtarzający się. Zachowanie w grach i inne funkcje są zwykle widoczne przez okres co najmniej 12 miesięcy w celu przypisania diagnozy, chociaż wymagany czas trwania może zostać skrócony, jeśli wszystkie wymagania diagnostyczne są spełnione, a objawy są poważne.

Co na to Amerykanie?

Kryteria DSM 5 rozpoznania zaburzeń związanych z nadmiernym graniem w internecie (uzależnienia) obejmują:

Powtarzające się korzystanie z gier internetowych, często z innymi graczami, które prowadzi do istotnych problemów z funkcjonowaniem. Pięć z następujących kryteriów musi zostać spełnionych w ciągu jednego roku:

 1. Zaabsorbowanie lub obsesja na punkcie gier internetowych.
 2. Objawy odstawienne, gdy osoba nie gra w gry internetowe.
 3. Zwiększenie tolerancji - więcej czasu musi spędzić grając w gry.
 4. Osoba próbowała powstrzymać się lub ograniczać granie w gry internetowe, ale zakończyło się to niepowodzeniem
 5. Osoba ta straciła zainteresowanie innymi aktywnościami życiowymi, takimi jak hobby.
 6. Osoba nadal nadużywała gier internetowych, nawet wiedząc, jak bardzo negatywnie wpływają one na jej osoby.
 7. Osoba kłamała innym na temat czasu spędzonego na graniu w gry internetowe.
 8. Osoba używa gier internetowych w celu złagodzenia niepokoju lub poczucia winy - jest to sposób na ucieczkę.
 9. Osoba straciła lub naraziła na stratę związek lub okazję na związek z inną osobą ze względu na gry internetowe.

Ostatecznie należy dodać, że według niektórych źródeł Polska znajduje się na drugim miejscu w Europie i 23 na świecie pod względem liczby graczy, których jest ok 16 milionów. Wśród nich 15% może spełniać kryteria problemów związanych z nadmiernym graniem.
Wątpliwości nadal pozostają!
Czy wprowadzenie nowego rozpoznania na listę zaburzeń psychicznych spowoduje obowiązek podejmowania terapii? Czy umożliwi to podejmowanie podobnych działań opiekunom i lekarzom jak w przypadku pozostałych uzależnień? Skąd w tym już niewydolnym systemie wpłyną środki finansowe na leczenie czegoś co dotychczas nie było uznawane za zaburzenie psychiczne? I ostatecznie i co najważniejsze, gdzie prowadzić terapię takich osób? Gdzie szukać specjalisty? Nadal niewielu z nas interesuje się tym problemem...

Uważna diagnoza! Zaburzenia związane z grami najczęściej są kontynuacją lub powikłaniem innych zaburzeń! Leczenie u podstaw jest niezmiernie ważne! Dlatego konieczny jest psychiatra dziecięcy i psycholog dziecięcy z doświadczeniem! 

Proces powstawania uzależnienia najczęściej dotyczy osób, u których doszło do rozregulowania na poziomie neurotransmiterów (serotonina i dopamina) i na poziomie kory nadnerczy. Niedobór tych substancji predysponuje do uzależnień. Doświadczanie przyjemności przez takie osoby np. podczas grania w gry komputerowe przynosi poczucie ulgi, satysfakcji, zmniejszenia poczucia winy czy poprawy samooceny, etc. W efekcie tego predysponowany gracz może zacząć powtarzać te zachowania i uruchomi mechanizm błędnego koła prowadzącego do uzależnienia. Oznacza to, że początkiem tego procesu może być lęk, depresja i wiele innych w tym np. zespół Aspergera, który predysponuje do silniejszego przeżywania lęku i częstszego występowania niepowodzeń funkcjonowaniu społecznym. 

KONTAKT

Polub nas na facebooku

Zobacz g+