Nieposłuszeństwo dziecka i psychiatra dziecięcy...

Psychiatra dziecięcy często zajmuje się problemem nieposłuszeństwa i wybuchami złości dziecka, ponieważ mogą być one przejawem poważniejszych zaburzeń psychicznych takich jak ADHD, autyzm, depresja, zaburzenia emocjonalne lub wynikiem niekonsekwencji wychowawczej. Psychiatria dziecięca wymaga ostrożności w diagnozowaniu małych pacjentów. Zarówno przeoczenie zaburzenia psychicznego jak i postawienie złej diagnozy mogą być szkodliwe nie tylko dla pacjenta, ale i dla całej rodziny. Na podłożu zbyt późno zdiagnozowanego ADHD mogą powstawać zaburzenia zachowania, uzależnienia, odmowa chodzenia do szkoły, złe oceny, agresja a także zaburzenia emocjonalne czy depresja. Pokazuje to jak skomplikowaną drogę odbędzie z Państwem psychiatra dziecięcy diagnozując dziecko.

Niekonsekwencja wychowawcza - co to takiego?

Zarówno nagrody jak i wyciągane konsekwencje (w uproszczeniu kary) powinny być stosowane z zachowaniem pewnych zasad, a kardynalną zasadą jest konsekwencja! Psychiatra dziecięcy powie ci jak to robić. "Konsekwencja" oznacza, że oboje rodzice powinni "mówić jednym głosem". To samo dotyczy innych osób biorących udział w wychowaniu dziecka np. dziadkowie. Do braku konsekwencji może dochodzić między rodzicami albo np. między rodzicami a dziadkami, którzy są nieświadomi jak bardzo szkodliwe dla rozwoju dziecka jest ich motto: "Rodzice są od wychowania, a dziadkowie od rozpieszczania".  Rozbieżne wizje na wychowanie dziecka/wnuka, nadmierne ingerowanie dziadków, wzajemne wytykanie błędów wychowawczych przy dziecku, nadmierna uległość wobec dziecka poszczególnych członków rodziny to częste problemy z którymi wraz z rodzicami borykam się jako psychiatra dziecięcy. Sytuacje te wynikają jednak najczęściej z miłości do dziecka i nie zapominajmy o tym. Nie posądzajmy się wzajemnie o złe intencje! Należy podjąć wszelkie starania, aby wszyscy "grali w jednej drużynie". Zapewni to spokój rodzinie, a przede wszystkim dziecku. Dobry psychiatra dziecięcy przeprowadzi szczegółowe badanie stanu psychicznego i udzieli wskazówek.

Brak konsekwencji powoduje, że tracimy wiarygodność w oczach dziecka i przestaje ono nas szanować i brać na poważnie nasze słowa. Dobry psychiatra dziecięcy wskaże błędy wychowawcze, ale ich eliminacja zależy od rodziny. Brakiem konsekwencji jest np. przyzwolenie dziecku przez jednego z rodziców na coś czego zabrania drugi rodzic. Podobnie może być z dziadkami. W takiej sytuacji, po co w ogóle zapowiadać zastosowanie kary skoro i tak nie zostanie egzekwowana? Kolejną pułapką, o której wspomina psychiatria dziecięca jest rzucanie słów na wiatr. "Zobaczysz przez tydzień nie wyjdziesz na dwór" w sytuacji niemożności dotrzymania takiego postanowienia jest podważaniem swojego autorytetu. Zachowań prowadzących do niekonsekwencji jest znacznie więcej. Analiza relacji panujących w rodzinie jest często trudna, dlatego psychiatra dziecięcy jest właściwą do tego osobą. Psychiatra dla dzieci poświęci odpowiednio długi czas na ustalenie diagnozy i postępowania terapeutycznego.

Pamiętaj stosuj więcej nagród niż kar, masz ku temu więcej powodów niż myślisz!
Psychiatra dziecięcy często spotyka się podczas rozmowy o konsekwencji z rodzicami ze stwierdzeniem, "no to chyba same kary będą"! Nic bardziej mylnego. Psychiatria dziecięca to między innymi sztuka obserwacji i identyfikacji zachowań pożądanych i niepożądanych. Na konsultacji dowiesz się jakie sposoby stosuje dziecko aby zwrócić na siebie uwagę. Mogą to być subtelności, które łatwo umykają naszej uwadze, w odróżnieniu do niepożądanych zachowań, które zauważamy zawsze. Dlatego jeśli dominują złe zachowania, może być to przejaw poszukiwania uwagi, a nie złego charakteru dziecka. Udzielenie choćby "złej uwagi" np. karcenie w odpowiedzi na problematyczne zachowania dziecka może skutkować nasileniem objawów. Złe zachowanie należy ignorować, ale są od tego wyjątki, o których poinformuje cię dobry psychiatra dziecięcy.

Jeśli męczą cię wybuchy złości twojego dziecka, wyobraź sobie co ono czuje?! 

To właśnie dziecko jest "nosicielem", negatywnych emocji, silnych na tyle żeby wywoływać bunt, a czasem nawet agresję! Psychiatra dziecięcy posiada wiedzę i odpowiednie umiejętności aby pomóc twojemu dziecku i Tobie! Zwłaszcza dzieci z ADHD wyrażają wielokrotnie poczucie winy z powodu swojego zachowania, które trudno jest im kontrolować. W przypadku tych dzieci szczególnie ważna jest szybka diagnoza ADHD. Wbrew powszechnej opinii leczenie ADHD nie musi polegać na podawaniu leków. Jest wręcz odwrotnie! Najważniejszymi elementami terapii ADHD jest psychoterapia i bezwzględna konsekwencja rodziców w stosowaniu nagród i kar. Nie należy mylić bezwzględnej konsekwencji z bezwzględnością! Z kolei np. dzieci z autyzmem, które nie potrafią wyrazić słowami swoich potrzeb mogą popadać w stan frustracji, kiedy nie udaje im się uzyskać tego co potrzebują. Diagnoza autyzmu powinna być przeprowadzona jak najwcześniej, gdyż inne metody terapii stosuje się u dzieci z autyzmem, inne u dzieci z ADHD, a jeszcze inne u dzieci wychowywanych w niestabilnym systemie rodzinnym! Jednak niezbędnym minimum i fundamentem terapii są konsekwentne metody wychowawcze, o których opowie ci dobry psychiatra dziecięcy.

Często się zdarza, że rodzice dziecka nie są gotowi na rozmowę o ewentualnych błędach w postępowaniu z dzieckiem. Obawiają się usłyszeć, że sobie nie radzą lub że są złymi rodzicami. Dobry psychiatra dziecięcy powie, że błędy te nie oznaczają, że jest się złym rodzicem! Można być rodzicem dobrym, ale mało konsekwentnym... Nie wolno jednak zaniedbywać potrzeb dziecka, a jedną z nich jest potrzeba stabilnego środowiska rodzinnego. Odwlekanie konsultacji u psychiatry dla dzieci może spowodować nasilanie się objawów. Dziecku należy się wychowanie w stabilnym systemie nagród i konsekwencji. Obniża to jego poziom lęku, a w rezultacie po pewnym czasie kary stają się sporadyczne i raczej należy je nazywać konsekwencjami.

Psychiatra dziecięcy nie ocenia, nie wytyka! Wszyscy jesteśmy w jednej drużynie.

Czy ty jesteś gotów na spotkanie?

Psychiatra dziecięcy zaprasza...

Kontakt

Polub nas na facebook'u

g+

Zobacz też:

Leczenie zaburzeń zachowania.

Leczenie zaburzeń emocjonalnych

"Panie doktorze kary na niego nie działają!


Inne Specjalizacje w MEDICO