Opóźniony rozwój mowy a autyzm

Psychiatra dziecięcy odpowiada...

Opóźniony rozwój mowy to brak wypowiadania przez dziecko słów po 24 miesiącu życia lub prostych zdań po 36 miesiącu życia. Sytuacja ta może być przejawem całościowych zaburzeń rozwojowych jakim jest autyzm, ale może również wskazywać na fizjologiczne, ale wolniejsze tempo rozwoju naszego dziecka. Psychiatra dziecięcy musi ocenić kilka obszarów funkcjonowania, i stwierdzić czy spełniają one kryteria diagnostyczne autyzmu. Psychiatria dziecięca podzieliła je na trzy główne grupy:

  • nieprawidłowości w interakcjach społecznych
  • niefunkcjonalna zabawa (układanie w rzędy zabawek, fascynacja częściami zabawek- np. nadmierne zainteresowanie kółkami samochodzików a nie całą zabawką)
  • zaburzona komunikacja werbalna i niewerbalna

Dzieci z autyzmem często nie porozumiewają się mową. Nie rekompensują sobie również braku mowy np. gestami. Nie widać ich zainteresowania wymienną konwersacją. Dzieci te komunikują lub proszą najczęściej pojedynczymi wyrazami aby zaspokoić ich potrzeby. Nie są zainteresowane dalszym kontaktem po uzyskaniu np. napoju, czy ciastka. To tylko nieliczne z cech, które ocenia psychiatra dziecięcy podczas kontaktu z rodziną. Dzieci, u których opóźnienie rozwoju mowy nie wynika z autyzmu nawiązują poprawny kontakt, choć mogą łatwo się zadrażniać z powodu niezrozumienia ich przez inne osoby. Dzieci te są często przyjacielskie, szukają kontaktu z innymi dziećmi, są chętne do wspólnej zabawy. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy niewynikającym z autyzmu mogą jednak wycofywać się z relacji społecznych, a nawet bać się je nawiązywać. Może to być efekt licznych odrzuceń przez grupę rówieśniczą. 

Dlatego diagnoza różnicowa wymaga wnikliwej obserwacji, często analizy nagrań domowych oraz każdej innej dostępnej metody, która przybliży nas do zrozumienia sposobu funkcjonowania dziecka. Zawsze przydatna jest opinia ze żłobka lub przedszkola. Psychiatra dziecięcy poinformuje cię o niezbędnych dokumentach.

Zobacz co jest przydatne na wizycie u psychiatry dziecięcego? Kliknij

Zobacz na facebooku

Google+