Psychiatria dziecięca - diagnoza... Co warto wiedzieć przed wizytą?

Jak się przygotować do wizyty?

Jeśli dziecko jest już w wieku szkolnym lub przedszkolnym poproś wychowawcę o opinię o dziecku. Pomocny bywa również dzienniczek uwag, zwłaszcza w przypadku dzieci z ADHD. Skompletuj dokumentację medyczną dziecka od urodzenia wliczając w to książeczkę zdrowia dziecka. Psychiatra dziecięcy może potrzebować informacji o przebytych szczepieniach i chorobach Ponadto jeśli to możliwe udaj się do poradni psychologiczno-pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii wliczając w to testy na inteligencję w uzasadnionych wypadkach (np.dziecka podejrzanego o autyzm). Psychiatria dziecięca i psychologia posiada narzędzia do badania inteligencji dzieci, które nie mówią!

Czasami przydatne jest sporządzenie listy rzeczy, o których chce się porozmawiać z lekarzem. psychiatra dziecięcy zadaje szczegółowe pytania dotyczące zachowań dziecka, dlatego warto obserwować dziecko w ciągu kilku dni. Im bardziej szczegółowy opis tym szybciej uda się postawić diagnozę.

Zobacz na facebooku

Google+