Typy ADHD - Psychiatra Dziecięcy Odpowaiada...

Jako psychiatra dziecięcy szybko przekonałem się, że ADHD niejedno ma oblicze. Wg.klasyfikacji, którą posługuje się psychiatria dziecięca w Europie do zdiagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej konieczne jest stwierdzenie znacznego nasilenia zarówno nadruchliwości z impulsywnością jak i przerzutności uwagi. Klasyfikacja amerykańska nazywa taki podtyp ADHD typem mieszanym, obok którego występują ponadto typ z przewagą nadruchliwości i typ z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi. Pozwala to na postawienie diagnozy i objęcie leczeniem dzieci, które nie spełniają kryteriów według wytycznych stosowanych w Europie. Dobry psychiatra dziecięcy posługuje się obiema klasyfikacjami jakie stworzyła psychiatria dziecięca.

  • Typ mieszany występuje najczęściej i jest obarczony największym ryzykiem niepowodzeń szkolnych i wystąpienia zachowań problemowych. Jest to związane z wpływem triady podstawowych objawów ADHD: nadruchliwości, impulsywności i zaburzeń koncentracji uwagi.
  • Typ z przewagą nadruchliwości występuje częściej u chłopców. Wiąże się on z wyższym ryzykiem wystąpienia zaburzeń zachowania i depresji. Rzadziej natomiast występują problemy z nauką.
  • Typ z przewagą zaburzeń koncentracji nie cechuje nadmierna ruchliwość. Do jego określenia stosuje się skrót ADD. Częściej występują trudności z nauką, zaburzenia lękowe i uzależnienia.

Typ mieszany i typ z przewagą nadruchliwości

Psychiatra dziecięcy ma często do czynienia z takimi nadpobudliwymi dziećmi. Są to dzieci widoczne w grupie, hałaśliwe, wielomówne i mogą stwarzać liczne problemy związane z nieprzemyślanymi działaniami i wypowiedziami. Dzieci te są niecierpliwe, nie potrafią czekać na swoją kolej, a wszystkie zadania są wykonywane szybko i przez to wielokrotnie niedokładnie. Następstwem tego mogą być również kłótnie z dorosłymi, wybuchy złości i gniewu, impulsywne zachowania zagrażające. Takie dzieci częściej rozwijają obraz zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, którego nazwa w znacznej mierze oddaje jego charakter. Obok postawy „wszystko na nie”, występują tu ponadto łamanie zasad niezależnie od środowiska, kłamstwa, zrzucanie winy na innych, drażliwość, mściwość. Dzieci te często mówią, że starają się zachowywać inaczej, ale im to nie wychodzi.

Typ z przewagą zaburzeń koncentracji

Kolejny typ ADHD jaki klasyfikuje psychiatria dziecięca charakteryzuje się przewagą zaburzeń koncentracji. Są to dzieci, u których najbardziej nasilonym objawem ADHD są zaburzenia koncentracji uwagi rzadko wyróżniają się w grupie swoją ruchliwością. Ten typ ADHD występuje częściej u dziewcząt. Często nie stwarzają one większych problemów wychowawczych niż ich koledzy. Ujawniają się natomiast problemy szkolne wynikające z zaburzeń koncentracji. Dzieci trafiają do diagnozy z powodu trudności w nauce. Słyszy się „uczymy się razem”, „muszę pilnować przy lekcjach”, „stara się ale pamięta na krótko”. Nadmierna przerzutność uwagi na rzeczy niezwiązane z podstawowym zadaniem powoduje duże problemy w nauce. Niedokończone zadania, pomylona kolejność, nadmierne uproszczenia, brak zrozumienia zadań wymagających dłuższego skupienia. Dzieci te częściej niż dzieci z nadruchliwością żyją w poczuciu winy za swoje niepowodzenia. Rodzice często zgłaszają, że dużo pracują z dzieckiem, ale nie przynosi to oczekiwanych efektów mimo, że w życiu codziennym potrafią wykazać się bystrością.

Wszystkie typy ADHD wymagają stosowania psychoterapii i wdrożenia konsekwentnych metod wychowawczych. Dobry psychiatra dziecięcy wie, że stosowanie leków nie jest konieczne u wszystkich pacjentów. Dlatego korzystaj z pomocy psychiatrów dziecięcych celem ustalenia lub wykluczenia diagnozy. Jest to kluczowy element podczas ustalania przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych.

Zobacz na facebooku

Google+