Zaburzenie hiperkinetyczne a ADHD

Częstym przypadkiem, z którym spotykam się jako psychiatra dziecięcy jest wątpliwość rodzica co do nomenklatury dotyczącej ADHD. Należy pamiętać przede wszystkim, że ADHD to skrót wywodzący się z języka angielskiego, którego rozwinięcie to Attention Deficit Hyperactivity Disorder, co w wolnym tłumaczeniu oznacza zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem uwagi. Psychiatria dziecięca przyjęła kilka niemal równoznacznych nazw określających ADHD. Polska nomenklatura przyjmuje jako równoważną dla ADHD nazwę zaburzenie aktywności i uwagi. Zespół nadpobudliwości ruchowej (lub psychoruchowej) oraz zespół hiperkinetyczny są pojęciem szerszym obejmującym oprócz ADHD zaburzenia zachowania powstające na podłożu ADHD czyli tzw. hiperkinetyczne zaburzenia zachowania.

W codziennej praktyce psychiatra dziecięcy dopuszcza, aby wszystkie te pojęcia za wyjątkiem hiperkinetycznych zaburzeń zachowania stosowane były zamiennie dla określenia zespołu objawów znanego powszechnie pod nazwą ADHD. Psychiatria dziecięca wykorzystuje najczęściej jednak określenie ADHD, co wynika z wygody stosowania skrótu oraz rozpoznawalności definicji.

Psychiatra dziecięcy może wpisać w zaświadczeniu jedną z przedstawionych nazw. W razie wątpliwości poproś o wyjaśnienie. Wypisując zaświadczenie rodzicom pacjenta zwyczajowo i niezależnie od użytego określenia dopisuję w nawiasie ADHD, aby opiekun, nauczyciel, pedagog etc. nie mieli wątpliwości co do rozpoznania. Psychiatra dziecięcy i leczenie ADHD to częsta współpraca ze szkołą i innymi placówkami edukacyjno-pedagogicznymi, dlatego rozpoznanie z zaświadczenia nie powinno budzić wątpliwości.

Zobacz na facebooku

Google+