Psycholog dziecięcy w MEDICO - Dlaczego?

  • doświadczenie kliniczne (pracownicy kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
  • profesjonalizm i kompleksowość opieki w ramach MEDICO
  • leczenie zgodnie z najnowszymi światowymi doświadczeniami
  • ścisła współpraca z Pacjentem
  • elastyczne terminy w warunkach przystosowanych dla dzieci i młodzieży
  • dostępność poza ustalonymi godzinami wizyt

Psycholog dziecięcy i młodzieżowy - terapia i psycholog w Łodzi!

Psycholog dziecięcy i młodzieżowy w opiece nad dzieckiem pełni szczególną rolę. Psycholog jest nieodzownym członkiem skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Niegrzeczne dzieci, dzieci stwarzające problemy najczęściej nie wymagają leczenia psychiatrycznego. W przypadku wątpliwości odpowiedzi udzieli dobry psychiatra dziecięcy. Często wstępna konsultacja psychologiczna pozwala określić konieczność konsultacji lekarskiej.

Czym się zajmuje psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy i młodzieżowy konsultuje zaburzenia psychiczne takie jak: lęki, smutek dziecka, nadruchliwość, agresja, nieposłuszeństwo, problemy wychowawcze, niepowodzenia szkolne, frustracja, zaburzenia odżywiania. Psychologia dziecięca to szczególna dziedzina psychologii wymagająca szczególnego podejścia do pacjenta. Doświadczenie psychologa i empatia mają kluczowe znaczenie.

Psycholog dziecięcy- nasz zespół...

mgr. Marcel Fercho

Psycholog dziecięcy z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jako psycholog dziecięcy realizował swoją pasję do pracy z małymi pacjentami w domach dziecka, fundacji Jaś i Małgosia oraz przedszkolach integracyjnych. Pozwoliło to na wypracowanie skutecznych metod terapii psychologicznej. Rozumiejąc, że psycholog dziecięcy pełni ważną rolę w życiu rodziny dziecka z trudnościami w zachowaniu, emocjonalnymi, szkolnymi otacza swoich pacjentów szczególną troską i zaangażowaniem. Jako psycholog dziecięcy wykazuje się elastycznym podejściem terapeutycznym wiedząc, kiedy być stanowczym, a kiedy ustępliwym. mgr. Marcel Fercho to psycholog z dużymi sukcesami popartymi wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Cieszy się ogromnym zaufaniem pacjentów i ich rodzin, co odwzajemnia pozytywnym nastawieniem i optymizmem.

mgr. Martyna Wiśniewska

Psycholog dziecięcy z Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W pracy z dziećmi wykazuje się cierpliwością, empatią i zaufaniem. Jako psycholog dziecięcy prowadzi głównie terapię młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi i zachowania. Psycholog dziecięcy Martyna Wiśniewska obejmuje terapią wszystkie potrzebujące dzieci i nastolatków wraz z ich rodzinami, budując silną więź terapeutyczną. W pracy psychologa dziecięcego korzysta ze swojej wiedzy, doświadczenia i tworzenia atmosfery zaufania. Skuteczność terapii potwierdzają sukcesy naszych pacjentów, którzy ukończyli już terapię.

Psycholog Dziecięcy czy Psychiatra Dziecięcy?

W prowadzeniu terapii - najlepiej jednocześnie! Psycholog dziecięcy czy psycholog młodzieżowy prowadzi terapię dzieci, młodzieży, młodych dorosłych dotyczącą zmiany mechanizmów psychologicznych, nawyków, sposobów reagowania i innych aspektów psychologicznych. Psychiatra dziecięcy ustala diagnozę pacjenta i plan terapeutyczny tzn. ewentualne skierowanie do psychologa lub/i leczenie farmakologiczne. Dlatego zarówno psycholog dziecięcy jak i psychiatra dziecięcy są wzajemnie uzupełniającymi się specjalistami w dążeniu do powrotu do dobrostanu Pacjenta!

Psycholog Dziecięcy, Psycholog Młodzieżowy w MEDICO z kompleksową terapią psychologiczną dzieci i młodzieży!