Psychiatra Dziecięcy teleporada! Recepta lub zaświadczenie od Psychiatry Dziecięcego lub Psychiatry dorosłych! E-recepty, Zaświadczenia do Komisji.

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE:

  • wczesne wspomaganie rozwoju - WWR
  • kształcenie specjalne
  • nauczanie indywidualne
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  • zespoły orzekania o niepełnosprawności 
  • zaświadczenie o stanie zdrowia
  • inne
RECEPTY DLA PACJENTÓW PORADNI PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ MEDICO:
  • kontynuacja leczenia
W przypadku pacjentów pierwszorazowych konieczna jest wizyta diagnostyczna.