Zwalcz lęki swojego dziecka! Z pomocą przyjdzie psychiatra dziecięcy...

Psychiatria dziecięca szeroko zajmuje się emocjami dzieci.

Nadmierny, irracjonalny i przedłużający się strach, lęk, poczucie, że wydarzy się coś złego to bardzo nieprzyjemne uczucie, które diagnozuje i leczy psychiatra dziecięcy. 

Objawami mogą być również wycofanie się dziecka z kontaktów z rodziną lub rówieśnikami, unikanie pewnych sytuacji, dopytywanie "czy wszystko będzie dobrze?", sprawdzanie czy rodzice już śpią oraz wykraczające poza okres rozwojowy powtarzające się przychodzenie do łóżka rodziców w nocy.

Nie czekaj na rozwój objawów i skonsultuj się! Psychiatra dziecięcy poda ci możliwości jakie daje psychiatria dziecięca w leczeniu lęków u dzieci.